Bhagat Kanwarram
Sindhi Saint Bhagat Kanwar ram Website

Shahenshah Satguru Sain Satram Das Sahib 148 Sala Janam Mahautsav

Shahenshah Satguru Sain Satram Das Sahib 148 Sala Janam Mahautsav Celebrated @ Pooj Raharki Sahib On 22/23/24/25 October 2014

148 sala Sain Satramds Shib Janam Mahautsav

[su_audio url=”http://k007.kiwi6.com/hotlink/rqt3ybgs71/raja_sain_sms_kayo_aa.mp3″ autoplay=”yes” loop=”yes”]

1 Comment
  1. Rani Renu says

    ham bare bhagye shali hain jo sain satram dass ke shabad sunen hain

Leave A Reply

Your email address will not be published.