ڪنهنجي به ڪنهن به ڳالهه تي ڪڏهن به نقطه چيني نه ڪريو

من جي شانتي

ڪنهنجي به ڪنهن به ڳالهه تي ڪڏهن به  نقطه چيني نه ڪريو

1 (1)man1man2